Sokeus ei ole este elämässä

Sokeuden voi helposti ajatella rajoittavan ihmisen elämää, mutta todellisuudessa asia on toisin. Vaikka sokean arki poikkeaakin näkevän omasta, ei ihmisen silti tarvitse jäädä kotiinsa nyhjöttämään. Moni sokea pystyy elämään vauhdikasta ja antoisaa elämää apuvälineiden sekä opaskoiran avulla ja osa käy päivätyössäkin. Kyselyiden mukaan sokeutuminen on yksi monen...