Elämä ilman näköä

Ihminen voi syntyä ilman näköä tai menettää sen elämänsä aikana. Riippumatta siitä, missä tilanteessa näkö on menetetty, voi elämä tuntua alustavasti todella vaikealta ja haastavalta. Näkö otetaan usein itsestäänselvyytenä niiden toimesta, sillä monet eivät osaa edes miettiä, että sen voi menettää.

Elämän ei tarvitse kuitenkaan olla huonompaa sen jälkeen, kun menettää näkönsä. Monia näkövammoja voidaan nykyisin jo korjata. Vaikka sokeutta ei pystykään vielä korjaamaan, on maailmassa tehty monia kehitysaskeleita siihen suuntaan, että et tarvitse näköä elääksesi hyvän elämän.Näkemättä voi elää ja kokea asioita eri tavalla, mutta niistä voi nauttia samalla tavalla. Kerrotaan, että toisista aisteista tulee tärkeämpiä, sillä niihin joutuu keskittymään enemmän. Esimerkiksi toinen ihminen saatetaan tunnistaa hajun, äänen tai jopa askelien perusteella. Äänenpainot ja puhetyyli antavat ajatuksen sokealle tai näkövammaiselle ymmärryksen toisen tunteista.Sokeille ja näkövammaisille on maailmassa monta eri organisaatiota ja yhdistystä. Suomessa sellainen on esimerkiksi Näkövammaisten liitto ry. Heidän toimintansa avulla kehitetään yhteiskuntaa siihen suuntaan, että ilman näköä elävät ihmiset voisivat elää entistä parempilaatuista elämää.Varmasti jokainen on joskus ylittänyt suojatien, jossa on sokeille sunnattu äänimerkki. Samaten olemme nähneet pistekirjoitusta. Näkevänä kannattaa kiinnittää huomioita näihin asioihin. Ymmärtämällä näkövammaisten elämää paremmin, voit oppia uusia asioita.Sokeaa tai näkövammaista ei aina tunnista valkoisen kepin mukaan. Joskus heillä on tukihenkilö, tai ystävä, joka on halukas auttamaan. Näkövammaisella saattaa olla myös silmälasit, jotka vahvistavat niitä asioita, joita henkilö vielä näkee. Ilman näköä elävät henkilöt saattavat kohdata vastaavia ennakkoluuloja, sillä he eivät mahdu ”tuttuun” muottiin.Ennakkoluuloja on muitakin, mutta mikäli sinun verkostostasi löytyy sokea tai näkövammainen, apusi voi olla yksinkertaisesti se, että ymmärrät edes hieman, millaista hänen elämänsä on. Varsinkin henkilöt, jotka ovat eläneet jo pitkään ilman näköä, eivät oikeastaan tarvitse välttämättä erikoiskohtelua. Tärkeintä on olla tukena, jos sitä tarvitaan tai pyydetään.

Aluksi ilman näköä eläminen voi olla vaikeaa ja turhauttavaa. Asioihin törmääminen, eri äänet ja monta muuta asiaa voivat tuntua ylitsepääsemättömältä. Suomessa onneksi saa apua ja tukea tilanteessa kuin tilanteessa. Kuten jokaisessa muutoksessa, alku on aina vaikeaa, mutta kokeilemalla ja oppimalla vaikeuksista pääsee eteenpäin.

Yhteiskunnan kehittyminen

Yhteiskunta on kehittynyt monessa eri asiassa. Sokeiden ja näkövammaisten elämää pyritään parantamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvänä esimerkkinä kehityksestä on erilaiset tietokoneohjelmat, jotka mahdollistavat tietokoneen käytön ilman näkemistä. Tämä helpottaa monien asioiden hoitoa.Puhelimet ja muut älylaitteet ovat tärkeä osa elämää ilman näköä. Niiden kautta voi pitää yhteyttä läheisiin, hoitaa tärkeitä asioita, kuten lukea sähköposteja ja tietysti kuunnella myös musiikkia. Sokeille ja näkövammaisille on suunniteltu erilaisia sovelluksia, joiden tarkoitus on juuri helpottaa arkea.Myös valkoiset kepit ovat kehittyneet vuosien myötä. Ne olivat aikaisemmin lyhyemmät, mutta kehitystyön myötä niistä on tullut pidempiä, joten riski törmätä on heikentynyt. On monia vastaavanlaisia, pieniltä tuntuvia asioita, jotka ovat tehneet elämän ilman näköä hieman helpommaksi.Tukihenkilöiden lisäksi myös koirat voivat olla iso apu, kun joutuu elämään ilman näköä. Tarkkaan koulutetut opaskoirat mahdollistavat arkisen elämän paremman sujuvuuden ja kotona asiat voivat helpottua. Edelleenkin opaskoiran omistajat joutuvat muistuttamaan ihmisiä kuitenkin siitä, että koiria ei saisi silittää ilman lupaa.

Yhteiskunnan kehittyminen

Eläminen ilman näköä voi tuntua ulkopuoliselle vieraalta ja vaikealta keskustelunaiheelta. Onneksi kuitenkin netistä voi löytää paljon lisätietoa aiheesta. Sokea tai näkövammainen ei kuitenkaan ajattele yhden aistin puuttumista jatkuvasti, vaan sen kanssa oppii ja haluaakin oppia elämään.