Fyysisen rajoitteen kanssa eläminen

voivat olla esimerkiksi liikuntakyvyn menettäminen kokonaan tai osittain onnettomuuden seurauksena. Fyysinen rajoittuneisuus ei välttämättä ole aina onnettomuuden seurausta, vaan se voi olla myös synnynnäistä tai sairauden aiheuttamaa. Olipa syy mikä hyvänsä, on tärkeää tuntea rajoitteensa ja opetella elämään sen kanssa – elämä on täynnä mahdollisuuksia myös liikuntarajoitteisille henkilöille.

Kotona ja arjessa

Vammatuminen voi tuoda mukanaan joko väliaikaisia tai pitkäkestoisia muutoksia elämään. Muutokset ovat aina yksilöllisiä, ja onkin tärkeää hakea tukea elämän uudelleen järjestelemiseen. Fyysisen rajoitteen laadusta riippuen voi olla mahdollista, että työnteko ei onnistu enää kuten ennen. Tällöin keskeiseksi asiaksi nousee sosiaaliturvan järjestäminen. Kela myöntää erilaisia tukia riippuen esteen laadusta ja odotettavissa olevasta pituudesta. Suomen Invalidiliitto neuvoo mielellään kaikissa käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä. Asumisen järjestelyt ovat myös tärkeitä. Usein liikuntarajoitteen omaava henkilö käyttää kulkemiseen pyörätuolia, jolloin kodin tulisi olla esteetön. Vaikeasti vammautuneen oikeuksiin kuuluu asunnon tuettu remontoiminen esteettömäksi. Mahdollisia edessä olevia muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen ja luiskien rakentaminen portaikkoihin. WC:n ja pesutilojen yhteyteen voidaan joutua tekemään muutoksia LVI- ja sähkötöineen. Sisäänkäynnin yhteyteen voidaan rakentaa suojakaiteet. Mikäli kyseessä on näkövamma, myös valaistusmuutokset voivat olla tarpeen. Remonttitöiden lisäksi kotiin voi olla tarpeellista hankkia laitteistoa, kuten nosto- ja hälytyslaitteita. Mikäli liikuntarajoitteisella henkilöllä on tarve jatkuvaan avustukseen, on kuntien velvollisuus hankkia tarvittava apu, joko palveluasumisen muodossa tai kotikäynteinä. Yksi apua arkeen tuova keino on hankkia avustajakoira, joka toimii liikkumisen tukena. Avustajakoira toimittaa käsien virkaa availlen ovia, noutaen tavaroita, avustaen pukeutumisessa ja tarvittaessa hälyttäen apua. Myös liikkuminen kodin ulkopuolella on järjestettävissä. Liikuntarajoitteisille on tarjolla taksipalveluita,  joilla tuetaan kodin ulkopuolella liikkumista. Vaikeasti vammautuneille palvelut ovat kuljetuspalvelun omavastuuosuutta lukuunottamata ilmaisia. Henkilöautoihin on myös mahdollista tehdä muutoksia niin, että ne vastaavat liikuntarajoitteisen tarpeisiin. Itsenäinen liikkuminen voi olla siis myös yksi vaihtoehto. Invalidien pysäköintikortilla pysäköinti on taattu aina sisäänkäyntien läheisyyteen. Kuntoutus on olennainen osa arkea. Sen tulee olla yksilöllisesti suunniteltua ja oikea-aikaista. Lääkinnällisen kuntoutuksen avulla palautetaan ja ylläpidetään toimintakykyä. Sen lisäksi voidaan järjestää työhön palaamiseen tähtäävää kuntoutusta, joka voi sisältää niin sopeutumisvalmennuskursseja kuin ammatillista koulutusta uuteen ammattiin.

Töihin palatessa

Vammasta tai sairaudesta johtuva liikuntarajoite voi aiheuttaa osittaista työkyvyn alenemista, mutta se ei tarkoita, etteikö liikuntarajoitteinen voisi jatkaa työelämässä mukana. Yksilökohtaisesti työtehtäviä voidaan mahdollisesti räätälöidä ja työympäristöä muokata esteettömäksi. Työnantajille on tarjolla tukiohjelmia, esimerkiksi palkkatuki, jolla voidaan kompensoida mahdollista tuottavuuden alenemista.  TE-toimisto voi lisäksi myöntää tukia työpaikan muutostöihin. TE-toimisto toimii apuna kaikissa henkilön työhön paluussa liittyvissä kysymyksissä. Joskus voi käydä niinkin, että entiseen työhön paluu ei ole enää mahdollista. Tällöin voidaan hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen, jota tarjoaa joko TE-toimisto tai tapaturmaisen onnettomuuden jälkeen vakuutusyhtiöt. Ammatillista kuntoutusta järjestetään muun muassa työkokeiluina ja harjoitteluina.

Harrastaminen tuo iloa arkeen

 

Liikuntarajoitteinen voi elää normaalia elämää myös kodin ja töiden ulkopuolella. Jopa urheiluharrastukset eivät ole poissuljettuja. Vammaisurheiluliitto organisoi toimintaa yli 40 lajissa. Lajeja, jotka sopivat liikuntarajoitteisellekin, löytyy laidasta laitaan. Taitojaan pääsee mittelemään muun muassa istumalentopallossa, golfissa, keilailussa, purjehduksessa, jalkapallossa, uinnissa, voimannostossa ja vaikka missä muussa. Urheilu voi tukea kuntoutusta, ja sen lisäksi joukkueista voi löytää myös tovereita, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia.   Vertaistuki voi tuoda helpotusta varsinkin, jos kyseessä on uusi elämäntilanne. Keskusteleminen mieltä painavista asioista nostaa mielialaa, ja voi antaa hyviä vinkkejä arkeen. Netistä voi löytää myös tukiperheitä, joista voi olla lapsiperheille suunnaton apu.

Harrastaminen tuo iloa arkeen