Kinesteettinen persoonallisuustyyppi

Kinesteettinen persoonallisuustyyppi

Jokainen meistä on erilainen ja omalaatuinen yksilö, joka ajattelee ja tuntee asiat eri tavalla. Ketään toista ei saa koskaan verrata toiseen, nimittäin asia joka on toiselle pieni saattaa toiselle tuntua todella isolta. Tämän takia ihmisten kanssa tekemisissä oltaessa on hyvin tärkeää tunnistaa jokaisen yksilöllisyys ja täten kohdella jokaista ihmistä yksilönä. Yksi asiakaspalvelun tärkeimmistä osaamisista on tunnistaa ihmisten persoonallisuudet, jotta osaa antaa oikeanlaista palvelua oikealla henkilölle. Tämä on erittäin tärkeä taito verkostoitumisessa ja uusien suhteiden luomisessa. Usein ihmistä, joka tunnistaa toisten yksilöllisyyden ja yksilölliset tarpeet pidetään huomattavasti miellyttävämpänä, kuin ihmistä joka kohtelee kaikkia samalla tavalla. Tämä liittyy elämässä oikeastaan kaikkeen koulusta työhön ja sosiaaliseen elämään. Ensimmäinen askel alkaa koulusta, jossa jokaisella on oma tapa oppia. Jokainen meistä oppii eri tavalla ja tahdilla. Tämän takia opettajalle onkin hyvin tärkeää tunnistaa jokaisen oppilaan erityistarpeet, jolloin hän pystyy antamaan jokaiselle yksilöllisesti parasta opetusta. Työelämässä taas tähän tehtävään joutuu esimies. Hyvä esimies tunnistaa jokaisen työntekijän yksilöllisyyden, jolloin hän kohtelee eri työntekijää eri tavalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnantajan pitää antaa erityiskohtelua, vaan sitä, että pienillä teoilla hän saa varmistettua työntekijöidensä viihtyvyyden.

aivojen sivut

Ihmisten persoonallisuuden voi kuitenkin jakaa kolmeen pääryhmään kinesteettinen, auditiivinen ja visuaalinen. Nämä persoonallisuustyypit perustuvat moneen asiaan ja ihmiset eroavat näidenkin persoonallisuustyyppien sisällä ja osa saattaa jopa kuulua kahteen eri persoonallisuustyyppiin. Pääasiassa nämä tyypit kuitenkin perustuvat siihen, että käyttääkö ihminen enemmän vasenta vai oikeaa aivopuoliskoa. Ja usein perustuvat siihen, millä tavalla ihminen ajattelee. Esimerkiksi ihmiset, jotka käyttävät aivojensa vasenta puolta, ajattelevat asiat huomattavasti loogisemmin ja ovat usein luonteeltaan täsmällisempiä. Oikealla puolella ajattelevat ihmiset taas ovat usein luovempia ja spontaaneimpia. He eivät välttämättä välitä niin paljon yksityiskohdista tai logiikasta. Nämä kaksi aivopuoliskoa erottelevat ihmiset loogiseen ja luovaan ryhmään.Toinen asia, joka vaikuttaa persoonallisuustyyppiimme on se, että mitä aistia käytämme eniten. Ihmisellä on viisi perusaistia, joista yksi on aina enemmän käytössä kuin muut. Jokainen on varmasti huomannut, että jotkut meistä haistavat eri hajut huomattavasti herkemmin ja osa taas näkee kaiken ympärillä tapahtuvan. Jokaisesta kaveripiiristä taas löytyy tämä yksi henkilö, joka rakastaa kosketusta ja halaa jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Nämä kaikki piirteet perustuvat aisteihimme ja siihen, että mikä aisti kenelläkin ihmisellä on vahvimpana käytössä.

Kinesteettinen persoonallisuus

Yksi näistä persoonallisuustyypeistä on kinesteettinen persoonallisuustyyppi. Kinesteettinen persoona on toimija. Hänen pitää tehdä asioita käsillään ja olla liikkeessä. Tällaiselle henkilölle on mahdotonta istua paikallaan toimistossa, pelkän tietokoneen kanssa. Tämä persoonallisuus tarvitsee jatkuvasti jotain tekemistä. Vaikka tämän persoonallisuustyypin omaavat ihmiset ovatkin usein hyvin rauhallisia, tarvitsevat he jatkuvasti fyysistä kosketusta. Heille tunteet ja siihen liittyvät kosketukset ovat hyvin tärkeitä. Tällainen henkilö ilmaiseekin itseään halaamalla ja koskettamalla toisia ihmistä. Hänellä isoimmassa roolissa on maku- ja tuntoaisti.

Persoonallisuustyypit

Koulussa kyseinen henkilö oppii kaikkein parhaiten tekemällä asiat käytännössä ja usein pärjääkin parhaiten käytännön tukemisen kouluissa paremmin kuin lukupainotteisissa kouluissa. Tällöin oppimisessa on tärkeää päästä kokeilemaan asioista käytännössä ja päästä osallistumaan tekemiseen. Tällaiselle henkilölle myös tunteet ovat isossa osassa oppimista. Negatiivisessa ympäristössä kinesteettinen ihminen tuntee negatiivisuuden erityisen häiritsevänä, eikä hän pysty keskittymään silloin ollenkaan. Päinvastoin taas positiiviset tunteet, kuten mielenkiinto ja myönteiset asenteet vaikuttavat opiskelun tehoon huomattavasti. Usein myös kyseiselle ihmiselle tekemisen lisääminen, kuten muistiinpanojen kirjoittaminen ja piirtely auttavat käsittelemään tietoa ja keskittymään.