Kuinka tukea kehitysvammaista läheistä

Kuinka tukea kehitysvammaista läheistä

Jos lähipiirissäsi tai perheessäsi on kehitysvammainen henkilö, hän saattaa tarvita tukea arjessa ja päivittäisissä asioissa. Näissä tilanteissa on hyvä selvittää ensin, miten paljon tukea tarvitaan ja mitä voit tehdä itse. Joissakin tapauksissa hänellä saattaa olla oma henkilökohtainen avustaja, joka auttaa ongelmatilanteissa joko päivittäin tai muuten säännöllisesti. Jos kuitenkin haluat tietää, mitä voit tehdä itse ja miten onnistut tukemisessa parhaiten, kerromme muutaman vinkin, joiden avulla pääset alkuun. Jos haluat lukea aiheesta lisää, Tukiliitto on järjestö, joka auttaa kehitysvammaisia henkilöitä monissa asioissa.

Nuoren tukeminen

Itsenäistyminen on yksi tärkeimmistä ja suurimmista asioista nuoren elämässä. Se on myös merkittävä askel nuoren vanhemmille, joten on erityisen tärkeää, että kaikki saavat tarvittavaa tukea sen onnistumiseen. Kaikilla on erilainen tilanne itsenäistymisen aikana, mutta kehitysvammaisen henkilön kohdalla tukea saatetaan tarvita enemmän. Sosiaaliset taidot ja niiden kehittyminen voivat olla yksi ongelmista, joita nuori kohtaa. Näissä tilanteissa on tärkeää, että hän saa apua esimerkiksi koululta, mutta voit myös itse antaa tukea. Mielekäs toiminta edesauttaa kehitystä, joten aktiviteettien lisääminen on hyvä tapa pitää sosiaalisia taitoja yllä.

Monelle kehitysvammaiselle nuorelle asuntola on ensimmäinen vaihe itsenäistymisessä. Tämä tarkoittaa tietysti myös sitä, että nuorella tulee olla valmiudet pärjätä itsenäisesti ja hänellä tulee olla myös jonkinlainen ajatus siitä, minkälaista asuminen itsenäisesti on. Vanhempien tuki on siis erityisen tärkeää, jotta nuori kykenee asettumaan kodin ulkopuolelle ja luomaan oman paikkansa. Itsestään huolehtimiseen nuori voi saada tarvittaessa apua ammattilaisilta, jotka pitävät huolen siitä, että itsenäistyminen alkaa sujuvasti. He myös auttavat nuorta erilaisissa tilanteissa ja pitävät yhteyttä hänen vanhempiinsa tai huoltajaan.  

Tukeminen arjessa

Tukeminen arjessa

Kehitysvammaisen henkilön täytyy hoitaa tiettyjä asioita, kuten meidän kaikkien muidenkin. Esimerkiksi lääkärissä käyntiin on saatavilla monenlaista tukea, mutta joskus saattaa olla niin, että resurssit eivät riitä tarpeelliseen tukeen henkilökunnan osalta. Tapaamisille on hyvä varata hieman enemmän aikaa ja tärkein neuvo on kuunnella ja olla läsnä keskustelussa. Kehitysvammaisen henkilön kohtaamisen tulisi olla aivan samanlainen, kuin kenen tahansa muun kohtaaminen. Toimenpiteiden kanssa täytyy myös olla ymmärtäväinen, tehtävät asiat tulee selittää niin, että hän ymmärtää ne. Kun kohtaaminen on ystävällistä ja välittävää, myös koko tilanne on rauhallisempi ja luottavaisempi.

Päätöksiä tehdessä on erityisen tärkeää, että kehitysvammainen henkilö on mukana sen teossa ja esimerkiksi lääkäri puhuttelee juuri häntä. Tukena olevan henkilön ei tulisi siis puhua hänen puolestaan yleensä. Tapaamisen aikana on siis tärkeää, että henkilö tietää, mistä on kyse ja miten asiat kulkevat eteenpäin. Käynnin päätteeksi on hyvä käydä vielä kertaalleen asiat läpi ja varmistaa, että hän on ymmärtänyt ne. Jos jostain asioista sovitaan, voi olla hyvä kirjata ne paperille ylös ja antaa se hänelle mukaan. Näin asioista on helpompi jatkaa seuraavalla kerralla ja myös kehitysvammaista henkilöä tukevat voivat olla tietoisia päätöksistä.

Kehitysvamma ei siis ole este sille, että henkilö voisi tehdä päätökset itse tai asioida tietyissä paikoissa. Vaikka henkilö tarvitsisi tukea ja erityistä apua tietyissä asioissa, vamma on vain osana hänen elämäänsä. Se ei missään nimessä määritä häntä ihmisenä. On hyvä muistaa, että henkilö on voinut elää vamman kanssa koko elämsä ajan, joten hänelle asiointi saattaa olla jo rutiininomaista ja helppoa. Tuen antaminen ja se, että ymmärrät häntä ovat tärkeimmät asiat tietää. Kun tapaaminen on päättynyt, voit tarkastella tilannetta jälkeen päin ja miettiä, minkälaisia asioita huomioit ja miten tapaaminen voisi olla parempi seuraavalla kerralla. Asiaa voi miettiä myös yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa ja miettiä, miten asiointi olisi miellyttävämpää hänelle.