Sokeus ei ole este elämässä

Sokeuden voi helposti ajatella rajoittavan ihmisen elämää, mutta todellisuudessa asia on toisin.

Vaikka sokean arki poikkeaakin näkevän omasta, ei ihmisen silti tarvitse jäädä kotiinsa nyhjöttämään. Moni sokea pystyy elämään vauhdikasta ja antoisaa elämää apuvälineiden sekä opaskoiran avulla ja osa käy päivätyössäkin. Kyselyiden mukaan sokeutuminen on yksi monen näkevänkin pahimmista peloista, mikä kertoo paljon siitä, millaista he kuvittelevat sokean elämän olevan. Artikkelimme rohkeat yksilöt osoittavat, ettei sokeus todellakaan ole este – maailma on täynnä sokeita ja menestyksekkäitä ihmisiä, joista oikeastaan kaikki voisivat ottaa mallia.

Sokeus rajoittaa elämää ajateltua vähemmän

Ulkopuolisilla on monenlaisia ennakkoluuloja siitä, millaista sokean elämä todellisuudessa on. Virheellisimpien luulojen mukaan sokeat eivät voi esimerkiksi asua yksin tai käydä töissä. Maailma on kuitenkin täynnä menestyviä sokeita, jotka toimivat esimerkiksi tuomarin, opettajan tai yritysjohtajan rooleissa. Modernit laitteet mahdollistavat sen, että sokea pystyy suorittamaan työhön liittyviä tehtäviä siinä missä muutkin. Sokeus ei vaikuta muihin aisteihin tai älykkyyteen mitenkään, vaikka jotkut niin luulevatkin. Toki sokeana eläminen vaikuttaa siihen, miten ihminen havoinnoi ympäristönsä, mutta tämä ei vaikuta ihmisen ajattelutapaan. Sokean arki voi itse asiassa olla hyvinkin normaalia. Kirjoittaminen ja lukeminen, perheen perustaminen, matkustaminen tai työura eivät ole poissuljettuja vaihtoehtoja. Sokeuden laatu tietysti vaikuttaa hieman elämänlaatuun; osa ihmisistä on syntynyt sokeina, kun taas osa on sokeutunut tapaturman tai sairauden myötä vasta myöhemmin elämässään. Sokeus ei myöskään tarkoita sitä, että ihmisen näkö olisi kokonaan kadonnut. Ihminen nimittäin voi olla luokiteltu sokeaksi, mutta näkökykyä voi silti olla jonkin verran jäljellä. Nykyaikaiset apuvälineet helpottavat sokeiden elämää  huomattavasti. Opaskoirat auttavat liikkumaan missä tahansa ja usein koira onkin sokealle tärkein arjen auttaja. Kirjoittamisessa ja lukemisessa taas auttaa pistekirjoitus eli braille, jonka kehitti ranskalainen Louis Braille. Sokea voi lukea ja kirjoittaa koholla olevien pisteiden avulla. Kirjoittamisessa auttaa myös tekstin ääneen lukeva laite. Tästä syystä sokea voi olla aktiivinen sosiaalisessa mediassakin, sillä muiden uutiset ja kommentit voidaan lukea ääneen. Paljon on tietysti myös ihmisestä itsestään kiinni, mihin elämässään yltää. Sokeus harvemmin kuitenkaan on ohimenevää, joten useimmat ihmiset joutuvat mukautumaan näköaistinsa puuttumiseen, vaikka se vaikeaa olisikin. Kaiken lisäksi sokean on paljon helpompi elää ns. normaalia elämää tänä päivänä kuin vaikkapa vielä 50 vuotta sitten. Teknologian kehittymisen ansiosta erilaiset laitteet mahdollistavat useimmat asiat.

Sokeat menestyjät esimerkkeinä muille

Ympäri maailmaa löytyy rohkeita sokeita, jotka ovat menestyneet urallaan näkövammasta riippumatta. He toimivat esikuvana näkevillekin, sillä kovalla työllä saavutettu menestys on aina ihailemisen arvoista. Moni maailmankuulu muusikko on sokea; Stevie Wonder, Andrea Bocelli ja Ray Charles ovat kaikki alansa huippuja. Moni heistä on ollut syntymästään asti sokea, mutta se ei ole estänyt heitä keskittymään intohimoisesti siihen, mitä he rakastavat. Myös amerikkalainen poliitikko David Alexander Peterson on luonut pitkän uran aina New Yorkin kuvernööriksi asti sokeudestaan huolimatta. Mainittakoon samalla myös amerikkalainen kirjailija ja luennoitsija Helen Adams Keller, joka oli ensimmäinen korkeakoulusta valmistunut kuurosokea, joka mullisti maailmaa puhujana ja kirjailijana. Suomessakin sokealla on hyvä elää, koska sokeus ei eristä ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan he ovat osana monia järjestöjä ja työyhteisöjä.

Sokeat menestyjät esimerkkeinä muille

Nähtäväksi jää, miten alati kehittyvä teknologia mahdollistaa tulevatkin menestystarinat. Vielä ei kuitenkaan ole löydetty keinoa näkökyvyn palauttamiseen, vaikka monia keinoja onkin yritetty. Onneksi ihmisluonto on niin sisukas, ettei sokeus estä ketään toteuttamasta toiveitaan.